Copyright

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR (HET GEBRUIK VAN) NL MAGAZINE PUBLICATIES

Laatste aanpassingen doorgevoerd op: 16 februari 2018.

Algemeen

1. Deze voorwaarden hebben betrekken op alle NL MAGAZINE publicaties (digitaal, online en gedrukt) en zijn geschreven door een ‘auteur’.

Auteursrecht, copyright en (her)gebruik

1. Het auteursrecht van artikelen op NL MAGAZINE berust bijNL MAGAZINE en de auteurs.

2. NL MAGAZINE moedigt het linken naar NL MAGAZINE content, al of niet door middel van een korte introtekst en/of tumbnails van beeld,  uiteraard van harte aan. Het (her)gebruiken van NL MAGAZINE artikelen en teksten is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. Teksten mogen niet zonder toestemming gewijzigd of ingekort worden.

3. Citeren van delen van de tekst van artikelen is toegestaan, maar alleen als duidelijk wordt gemaakt dat het om een citaat uit een groter geheel gaat en onder een duidelijke naam- en bronvermelding.

4. Het zogenoemde ‘deeplinken’, het binnenhalen van de gehele content op een site zonder vermelding van of link naar de bron, wordt door ons als strijdig met de ‘nettiquette’ (Internet etiquette) beschouwd.

5. Het auteursrecht van de afbeeldingen op NL MAGAZINE berust bij de personen die bij de afbeeldingen vermeld zijn. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder dezelfde voorwaarden als de teksten. Toestemming voor gebruik moet steeds en uitdrukkelijk gevraagd worden aan de rechthebbende.

6. Wanneer een auteur een stuk ter publicatie aan NL MAGAZINE aanbiedt, geeft de auteur impliciet toestemming aan NL MAGAZINE om het te publiceren op een door NL MAGAZINE gekozen tijdstip op de website of via andere (gedrukte) media.

7. Wanneer een auteur een stuk ter publicatie aan NL MAGAZINE aanbiedt, geeft de auteur impliciet
aan dat het materiaal vrij is van auteursrechten. NL MAGAZINE aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele inbreuk op het auteursrecht door de auteur en zal eventuele schade volledig verhalen op de auteur.

8. NL MAGAZINE streeft ernaar de rechten van (beeld-)materiaal volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met NL MAGAZINE . Bij twijfel omtrent de auteursrechten van delen van de NL MAGAZINE raden wij iedereen aan te redactie direct te mailen.

 

Externe links

1. De internetpagina’s bevatten links naar websites die door andere partijen dan NL MAGAZINE worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. NL MAGAZINE heeft geen zeggenschap over deze internetpagina’s en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Disclaimer

1. Aan de inhoud van de teksten, publicaties en artikelen, gepubliceerd door NL MAGAZINE kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Teksten, publicaties en artikelen zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud en samenstelling van NL MAGAZINE is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

3. De meningen, zienswijzen en standpunten uit de teksten, publicaties en artikelen vertegenwoordigen op geen enkele wijze de zienswijze of standpunten van NL MAGAZINE.

4. NL MAGAZINE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel noch immaterieel, die ontstaan is als gevolg van:
– het gebruik van informatie uit teksten, publicaties en artikelen
– meningen, zienswijzen en standpunten die worden gepresenteerd in de teksten, publicaties en artikelen.