'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

31 mei 2018  /  Redactie NL Magazine

Juni 2017 werd NL Magazine gelanceerd, een nieuw magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling. Afgelopen voorjaar verscheen de tweede editie en dat smaakt naar meer. Jeroen Niemans, kwartiermaker voor NL Magazine, vertelt over de dromen, plannen en ambities. ‘We gaan voor de sprong voorwaarts. Samen met partners willen we ons bereik vergroten en werken aan een breder netwerk’.

Jeroen, toch eerst even die vraag: waarom een nieuw blad?

‘Steden en regio’s staan voor een aantal uitdagende opgaven die vragen om een nieuwe kijk op stedenbouw en planologie als verbindende discipline. Ik denk aan discussies rond de woningbouwopgave, de energietransitie en de omgevingsvisies die er op lokaal, provinciaal en nationaal niveau aankomen. Daar wordt volop over gesproken, maar ik denk dat we daar met NL Magazine iets aan kunnen toevoegen vanuit een onafhankelijk perspectief.’

‘We gaan verdieping in het vakdebat bieden door middel van verfrissende opinies van mensen die anders durven te kijken en afwijkende geluiden laten horen in het vakdiscours, maar ook via reportages die ons laten zien wat er groeit en bloeit door heel Nederland. Zo bieden we brandstof voor het goede gesprek over de toekomst van ons land.’

‘Met NL willen we de professionals en bestuurders die werken aan de steden en regio’s van morgen inspireren en verbinden’

‘Met NL willen we de professionals en bestuurders die werken aan de steden en regio’s van morgen inspireren en verbinden. Dat doen we met een hoogwaardig blad dat in een hoge oplage gratis wordt verspreid onder een breed netwerk van professionals en actieve burgers, met ons online platform dat we dit voorjaar hebben gelanceerd, en met inspirerende bijeenkomsten.’

Jeroen Niemans, kwartiermaker voor NL Magazine

Dat klinkt ambitieus?

‘Ik hoor om me heen dat steeds meer partijen het belang zien van investeren in de kwaliteit van het debat over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De positieve reacties op onze eerste twee nummers smaken dan ook naar meer. De urgentie om vernieuwende praktijken te delen en hierop te reflecteren zal de komende jaren alleen maar groeien.’

‘Volgens mij is daarmee de weg vrij voor het uitbouwen van NL tot  een veel breder platform met meerdere partners: organisaties die zich willen inzetten voor kennisontwikkeling en -deling voor duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling. NL Magazine is voortgekomen uit het online discussieplatform van RUIMTEVOLK, maar heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een op zichzelf staand blad. Samen met partners willen we ons bereik vergroten en werken aan een breder netwerk.’

‘Samen met partners willen we ons bereik vergroten en werken aan een breder netwerk’

Op wie richt je je met de NL?

‘NL richt zich primair op professionals en bestuurders van overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen, maar bereikt met laagdrempeligheid ook studenten en actieve burgers. NL verbindt mensen die de opgaven van deze tijd niet uit de weg gaan, maar de schouders eronder willen zetten. We leggen verbindingen tussen verschillende disciplines en tussen organisaties, steden en regio’s. Dat gebeurt online en offline, door middel van blogs, artikelen, een magazine en kennisbijeenkomsten.’

‘NL wordt gemaakt door en voor professionals die voorop lopen in het vormgeven aan stedelijke en regionale ontwikkeling. In NL worden nieuwe thema’s en vraagstukken verkend en worden inspirerende verhalen en visies op het podium gezet. Elke editie van NL wordt gekoppeld aan een actueel thema en geeft een overzicht van verfrissende ideeën, nieuwe ontwikkelingen en verrassende inzichten.’

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

‘De komende tijd gaan we volop aan de slag met het werken aan de volgende papieren exemplaren, maar ook bouwen we aan het netwerk, en willen we ons netwerk vaker offline bij elkaar brengen. Dat doen we bij de lancering van onze nummers, maar we dromen er ook van om vaker kleinschalige debatten en bijeenkomsten te organiseren. De ambities zijn groot, maar aan de andere kant moeten we realistisch zijn: we gaan er met een klein team aan trekken, en we moeten nog bouwen aan het netwerk om dat waar te kunnen maken. Maar dat het kan, daar geloven we volop in.’

Meer weten over de mogelijkheden om partner te worden van NL Magazine? Neem dan contact op met Jeroen Niemans via [email protected].

 


Redactie NL Magazine

Over de auteur

De redactie van NL Magazine wordt gevormd door Kris Oosting en Anne Seghers.Ook interessant:

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker

Springplank voor een betere stad

Anne Seghers

Een ruimte van verschil

Hans Teerds