Studie: binnenstedelijk versus uitleg

23 mei 2016  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland een onderzoek gedaan naar de kosten van binnenstedelijke woningbouw in vergelijking met kosten van woningbouw in uitleggebieden. Weinig verrassend komt uit dit onderzoek dat binnenstedelijk bouwen tekorten oplevert (gemiddeld 16.000 euro per woning) en het bouwen van nieuwe woningen in het buitengebied juist een overschot op de exploitatie (gemiddeld 7.000 euro per woning) kennen. Anders gezegd: de kosten voor verwerven, sloop, saneren wegen in financiële zin niet op tegen het bouw- en woonrijp maken van uitleggebieden.

De provincie zal het onderzoek niet als beleidsdocument hanteren, maar ze zullen het wel gebruiken om het gesprek te voeren over bouwplannen en wat daarvoor de beste locaties zijn. En dat is opvallend, omdat in het onderzoek woonvoorkeuren en maatschappelijke opbrengsten van stedelijke revitalisering expliciet niet zijn meegenomen en vooral lijkt te zijn uitgevoerd om het oude paradigma en

. Jammer dat het EIB de maatschappelijke opbrengsten niet ook onderzocht, dat zou een vernieuwend onderzoek opleveren op basis waarvan gefundeerde beslissingen te nemen zijn. Tot slot is het bijzonder om te zien dat de redacteur van Binnenlands Bestuur er ook nog eens een zeer tendentieuze draai aan geeft.

18/12/2013

Binnenlands Bestuur
Ook interessant:

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

Gevangen in de digitale laag

Gerald Hopster

De verborgen verhalen van Rotterdam

Teun van den Ende