De groei van de kleine stad

23 mei 2016  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Veel aandacht gaat uit naar de kracht van de grote stad en metropolitane regio’s. Zij bepalen onze economische toekomst. Maar groei is niet alleen weggelegd voor de grote steden met de juiste kaarten in handen. In Amerika groeien ook kleine steden, zowel in bevolking als economisch – de kleine Amerikaanse stad kent overigens zo’n 100.000 tot 250.000 inwoners. Joel Kotkin analyseerde de snelst groeiende kleine steden en kwam tot enkele opvallende conclusies.

Een van de opvallendste is misschien wel de opkomst van de ‘Boomers Boomtowns‘. In de komende tien jaar zal vergrijzing een grote drijvende kracht zijn achter migratiepatronen. In Amerika lijken ouderen weg te trekken uit de grote steden en de oude suburbs ten gunste van exurbs (verder weg gelegen van de stad dan de suburb) en kleinere steden. The Villages in Florida, een stad die zich richt op actieve senioren, is sinds 2000 verdubbeld in inwonertal. En met die groei, groeide de lokale economie en werkgelegenheid.

Andere kenmerkende factoren van de kleine groeiende steden waren de aanwezigheid van een energie-industrie, van hogescholen (colleges) en van grote overheidsfuncties.

Hoewel hiermee een positievere toekomst wordt geschetst voor de kleinere steden dan gewoonlijk, wijst Kotkin ook op de keerzijde van deze ontwikkelingen: de afhankelijkheid van één grote economische drijver, de afhankelijkheid van de overheid en de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die overhelt naar laagbetaalde arbeid.

Amerika is in schaal natuurlijk niet te vergelijken met Nederland. Maar toch zijn de factoren achter de groei van de ‘kleine’ Amerikaanse steden wellicht ook interessant voor een gedachtengang over de toekomst van de ‘kleinere’ Nederlandse steden.

 

Lees het artikel




Ook interessant:

Radicale maar realistische ideeën voor een nieuw platteland

Anne Seghers

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen