Te zien: Nederland op de schop in de jaren 60

19 april 2016  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Nederland ondergaat in de jaren 60 een uiterlijke metamorfose. Nieuwe snelwegen kriskras door het land, moderne woon- en winkelkolossen worden uit de grond gestampt. Ook het boerenbedrijf ontkomt niet aan schaalvergroting. Planologen, architecten en stedenbouwkundigen weten het zeker: Nederland is maakbaar. Maar toch niet helemaal, de mondige burger staat op. Met een onvermijdelijke clash als gevolg.

In de aflevering onder meer aandacht voor het verzet tegen het dempen van de Rotte en het ruimen van stadswijken in Rotterdam. Corrie Ulenberg was de drijvende kracht hierachter. De actie Rotte-tracé NEE kreeg gaandeweg steeds meer bijval en veranderde het denken over stedelijke vernieuwing. Drie Delftse studenten, Jan Fransen, Henk Tetteroo en Pieter van Vemde, begonnen in de jaren 60 een andere strijd: die tegen de aanleg van de A4.

Landschapsarchitect Han Lörzing belicht het denken in die tijd aan de hand van het voorbeeld van Utrecht en Hoog Catharijne. Lörzing gaat terug naar Utrecht en vertelt over wat er wel en wat er niet uit is gekomen van de grote ambities.

In Alblasserwaard kreeg Piet Brouwer te maken met de grote vernieuwingen in de agrarische bedrijfsvoering toen hij het boerenbedrijf van zijn vader overnam. De grootste verandering was de ruilverkaveling.

GeschiedenisOok interessant:

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

Redactie NL Magazine