Jaar van de Ruimte: van denken en discussiëren, naar doen en experimenteren

10 januari 2016  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

2015 was het Jaar van de Ruimte. Het jaar was ooit de ‘opleverdatum’ voor de Vinex en is aangegrepen als moment om vooruit te kijken naar de ruimtelijke opgaven van Nederland. Voor welke ruimtelijke opgaven staan we? Wie voelt zich er verantwoordelijk voor en… wie maakt Nederland eigenlijk? Deze vragen en voorlopige antwoorden staan in het manifest 2040, dat op 15 december overhandigd werd aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De oogst

Het Manifest 2040 is de uitkomst van een jaar lang dialoog voeren op verschillende plekken in Nederland. Het bevat de belangrijkste opgaven, inrichtings­principes, organisatieprincipes en concrete acties. De discussie over de thema’s gaat nog verder op het platform Wij Maken Nederland. Ook is er aan het einde van het Jaar van de Ruimte een nieuw platform gerealiseerd: Nederland van Morgen. Hier is een overzicht te vinden van innovatieve praktijkvoorbeelden die werken aan een toekomstbestendig Nederland.

Hoe nu verder?

Het team van RUIMTEVOLK leverde een bijdrage aan het Jaar van de Ruimte en Manifest 2040, onder andere  rondom de onderwerpen energietransitie, nieuwe technologie, innovatie(milieus) en circulaire economie. Met het manifest zijn de belangrijkste opgaven geagendeerd en is er weer een stip op de horizon gezet, dat ongetwijfeld invloed zal hebben op lokaal, regionaal en nationaal beleid (omgevingsvisies). Maar er ligt tegelijkertijd ook een uitdaging voor om rondom de opgaven die voorliggen meer kennis te ontwikkelen, nieuwe verbindingen te leggen tussen partijen – op en tussen verschillende schaalniveaus – en vooral te experimenteren in de nieuwe praktijk van stedelijke en regionale ontwikkeling en met ruimtelijke planprocessen. De wat-vraag verandert in en na 2016 nadrukkelijk in de misschien wel veel uitdagender hoe-vraag. Werk aan de winkel dus. Maar Rijk, steden en regio’s weten nu wel wat hen te doen staat.

Manifest 2040 Jaar van de Ruimte

Manifest 2040 ‘Wij Maken Ruimte’

Foto boven: Slotmanifestatie Jaar van de Ruimte (Foto: Jaar van de Ruimte)

Jaar van de RuimteNederland KringlooplandNederland ProductielandOok interessant:

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop

Het platteland verandert sneller dan de stad

Anne Seghers

'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

Redactie NL Magazine