Krimp en groei verdelen Europa

30 oktober 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De kaart, te bekijken via Citylab, toont informatie over demografische transitie die tot voor kort niet beschikbaar was. Alle gemeenten in Europa die data beschikbaar hadden, hebben informatie aangeleverd om deze kaart te maken. Het Duitse ‘Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung’ (BBSR) nam hiertoe het initiatief.

Er zijn enkele opvallende conclusies te trekken. In het algemeen toont de kaart dat er nog altijd een flinke groei in Noordwest-Europa is, terwijl de Zuidoost-Europese landen en Baltische Staten met flinke bevolkingsdaling te maken hebben. In deze gebieden trekken nog altijd veel mensen weg op zoek naar beter betaald werk. Het landschap van Turkije is heftig verdeeld vanwege de trek naar de steden die ten koste gaat van het bevolkingstal op het platteland. West-Spanje spant de kroon wat betreft krimp, behalve aan de kustgebieden die aantrekkelijk blijven voor gepensioneerden en het toerisme.

Ondanks de overwegende groei is de situatie in Noordwest-Europa nog ver van gelijk in de verschillende landen. En de krimp in Nederland? Die lijkt heel erg mee te vallen. Wie goed kijkt, ziet in Noord Nederland een klein stukje lichtblauw, de kleur die gebruikt wordt om lichte bevolkingsdaling (-1.o tot -0,1 procent)  aan te duiden.

Foto boven: Ouder koppel (Coombesy/ CC0 1.0)

DemografieEuropaKrimpOost-EuropaOok interessant:

Een fundament voor het verhaal van morgen

Jeroen Niemans

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting

Ruimte voor de toekomst van werk

Freek Liebrand