De economische crisis zal de tweedeling in steden doen toenemen

29 oktober 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Begin vorige maand rapporteerden we al over het internationale onderzoek naar ongelijkheid in de dertien grootste Europese steden. In dit artikel in The Guardian wordt verder ingegaan op dit onderzoek, waarbij Europa ook in mondiaal perspectief wordt bezien.

Ruimtelijke segregatie is over de periode 2001-2011 in 11 van de 13 grote Europese steden toegenomen. Vergeleken bij steden elders in de wereld zijn Europese steden nog redelijk gemengd. De onderzoekers verwachten echter dat de economische crisis een verder negatief effect zal hebben. “De crisis heeft waarschijnlijk al geleid tot groeiende ongelijkheid,” zegt onderzoeker Maarten van Ham van de TU Delft. “Er is echter een vertraging van vijf tot tien jaar tussen de groei van ongelijkheid in de samenleving en dat het effect heeft op steden.”

De groeiende segregatie in Europese steden heeft volgens de onderzoekers te maken met vier belangrijke factoren: globalisering, verandering van de economie, een terugtrekkende overheid en het gebrek aan investeringen in sociale woningbouw. Factoren die op Nederlandse steden zeker van toepassing zijn.

Agenda ruimtelijke segregatie

Eerder publiceerden we hier de Agenda ruimtelijke segregatie en groeiende sociaaleconomische verschillen in Nederland. Met de door de in het Europese onderzoek geïdentificeerde factoren lijkt deze agenda des te urgenter te worden. De vragen die hiermee geagendeerd worden, zijn:
– Wat is het perspectief van de middenklasse?
– Is ruimtelijke concentratie van verschillen een problematiek in de dop?
– Hoe verhoudt nationaal beleid zicht tot de lokale dynamiek en kan het ruimte geven aan lokale oplossingen?
– Is er een ondergrens waarop de Nederlandse solidariteit in regionaal beleid weer gezicht krijgt?

De agenda gaat niet alleen in op ruimtelijke segregatie in steden, maar ook op de groeiende verschillen tussen steden en tussen regio’s. Ook roept de agenda op tot meer aandacht voor de middelgrote stad. De factoren die de onderzoekers identificeren maken dat het toekomstperspectief van sommige middelgrote steden vol uitdagingen zit.


Foto boven: Dakloze in Brussel (foto: Daniel Lobo)

crisisSociale segregatieOok interessant:

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers

Het platteland verandert sneller dan de stad

Anne Seghers

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor