Wikileaks voor Londense bouwplannen

14 oktober 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Londen staat onder druk van een ongekende bouwwoede. Momenteel zijn er concrete plannen voor 260 torens van vaak tot wel 70 verdiepingen, vaak dure woontorens. De omvang en het tempo van de ontwikkelingen brengen het nodige protest teweeg. Protest wegens de impact die deze ontwikkelingen hebben op de identiteit van de Britse hoofdstad, zoals mooi wordt verwoord in dit filmpje van Alain de Botton’s The School of Life. Protest ook wegens de verdringing van de oorspronkelijke bewoners van buurten en de oplopende druk op de woningmarkt die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

In het heftige debat over de betaalbaarheid van woningen en de grootschalige ontwikkelingen in Londen is er nu een nieuwkomer: Concrete Action. Een wikileaks-achtige website waarmee architecten, planners en anderen betrokkenen bij bouwinitiatieven anoniem informatie over bouwplannen kunnen ‘lekken’. Doel is om daarmee mensen beter te informeren over de op stapel zijnde plannen en brede actie tegen ongewenste plannen aan te wakkeren.

Aanleiding is voor de initiatiefnemers dat buurten vaak slecht geïnformeerd zijn over plannen in hun buurt, laat staan dat zij serieus geraadpleegd worden bij de planvorming. Meer dan symbolische inspraak is er volgens hen niet. Bovendien krijgen bewoners en andere betrokkenen vaak moeilijk toegang tot informatie als zij eenmaal kritisch zijn of in opstand komen. De initiatiefnemers (die anoniem willen blijven) hebben Concrete Action opgezet in de hoop daarmee iets te kunnen bijdragen aan het behoud van diversiteit in de stad.

“Het planningssysteem moet transparanter zijn en er moeten echte mogelijkheden zijn voor echte lokale input. Ontwerpvoorstellen die vanuit de buurt zelf komen moeten serieus worden genomen en de verdringing van mensen uit de buurten waar zij leven om plaats te maken voor ongewenste ontwikkelingen moet stoppen. Herontwikkeling zal langer duren en duurder zijn, maar de stad zal profiteren van mensen die betrokken zijn en zich gehoord voelen in het proces.”

Het lijkt erop dat Londen wat dat betreft veel zou kunnen leren van ontwikkelingen in Toronto, zoals de Development Permit System en de Toronto Planning Review Panel. En misschien wij in Nederland ook?

LondenOok interessant:

Een fundament voor het verhaal van morgen

Jeroen Niemans

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans