Het ongelijkheidsdebat in land en stad

08 oktober 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Onderzoeker Josse de Voogd geeft een overzicht van de ideeën over toenemende ongelijkheid, de egalitaire samenleving en de gevolgen van de toenemende sociale tweedeling op de ruimte. Zo brengt hij het debat in kaart met enerzijds degenen die ongelijkheid op zichzelf zien als (on)wenselijk en anderzijds degenen die zich voornamelijk richten op de eventuele negatieve gevolgen van ongelijkheid. Het is echter zelden doel de verschillen te vergroten. Toenemende verschillen worden eerder gezien als onvermijdelijk bijverschijnsel van andere ontwikkelingen.

Hoe dan ook stellen nieuwe ontwikkelingen andere opgaven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De triomf van de stad leidt ertoe dat steden aan belang winnen ten opzichte van natiestaten. Waar het debat vroeger voornamelijk ging over verschillen op het niveau van de buurt en de stad, gaat het nu steeds vaker over de verschillen tussen steden en regio’s.

Bovendien concludeert De Voogd dat in veel debatten vooral aandacht is voor de positie van de onderklasse, ten nadele van de middenklasse. De grote veranderingen waar deze groep mee te maken heeft, dreigen daardoor op de achtergrond te raken, ook in ruimtelijke zin. RUIMTEVOLK organiseerde eerder ook een denktankdiner over dit onderwerp, met als resultaat de agenda Ruimtelijke segregatie en groeiende sociaaleconomische verschillen in Nederland.

Foto boven: Javastraat, Amsterdam (foto: Fabio Venni)

Sociale segregatieOok interessant:

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders