Nieuw burgerpanel moet zorgen voor meer diversiteit in de stadsontwikkeling

09 september 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Deze week kondigde Chief Planner van Toronto Jennifer Keesmaat de Toronto Planning Review Panel aan. 12 000 huishoudens in de stad worden aan de hand van een loterij uitgenodigd deel te nemen aan het pannel. Van degenen die zich aanmelden, worden uiteindelijk 28 inwoners willekeurig geselecteerd. Het pannel zal zes keer per jaar met de planners om tafel gaan zitten om de belangrijkste vraagstukken met elkaar te bespreken.

Met dit nieuwe instrument denkt Toronto haar inwoners beter bij de ontwikkeling van de stad te kunnen betrekken. Het idee is dat het willekeurige selectieproces zorgt voor een grotere diversiteit aan mensen die bij de stadsontwikkeling betrokken zijn. De hoop is ook dat nieuwe stemmen bij het planningsproces betrokken zullen worden. Keesmaat: “Our city’s motto is ‘Diversity Our Strength’ yet we know traditional planning processes don’t always hear equally from Toronto’s many communities.”

In Nederland bereiken beleidsmakers vooral actieve en ondernemende stedelingen, stadmakers, in een poging de burger beter bij het planningsproces te betrekken. Dat is een interessante ontwikkeling, maar roept ook vragen op voor wat betreft de representativiteit van dit geluid. Mogelijk biedt het Toronto Planning Review Pannel ook aanknopingspunten meer stemmen bij de ontwikkeling van Nederlandse steden te betrekken.

Foto boven: Hello Toronto (Door: Robert/CC BY 2.0).
Ook interessant:

De verborgen verhalen van Rotterdam

Teun van den Ende

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders

Nieuw perspectief voor Parkstad

Anne Seghers en Kris Oosting