Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar in de stad

05 september 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

NRC besteedt vandaag aandacht aan een internationale vergelijkende studie van het vestigingspatroon in dertien Europese hoofdsteden in de jaren 2001-2011. Uit deze studie blijkt dat in al deze steden arm en rijk steeds verder uit elkaar wonen. Madrid en Milaan bleken het meest gesegregeerd, Amsterdam volgt op een achtste plek.

Deze ruimtelijke segregatie in steden is volgens de onderzoekers het resultaat van een toenemende sociale ongelijkheid, terugtredende overheden en immigratiestromen. De onderzoekers geven aan dat zonder ingrijpen een verdere uitsortering dreigt.

Ruimtelijke segregatie van inkomensgroepen wordt een steeds belangrijker thema voor de Nederlandse steden en regio’s. Op RUIMTEVOLK zijn de laatste jaren regelmatig artikelen en publicaties hierover verschenen. Begin dit jaar organiseerden wij een Denktank diner met deskundigen. Naar aanleiding daarvan is de Agenda ruimtelijke segregatie en groeiende sociaaleconomische verschillen in Nederland opgesteld.

AmsterdamSociale segregatieOok interessant:

De verborgen verhalen van Rotterdam

Teun van den Ende

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker

Het publiek domein als grote gelijkmaker

Anne Seghers en Sjors de Vries