IABR 2016 'The Next Economy': Call for Projects

15 april 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam nodigt (coalities van) ontwerpers, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven van over de hele wereld uit om te reageren op de IABR–2016–CALL FOR PROJECTS– en projecten en plannen in te sturen die de thema’s in de hoofdtentoonstelling IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– onderbouwen.

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– is een pleidooi voor een stedelijke economie die zich richt naar maatschappelijke opgaven; een economie die draait op zinvol werk, duurzaam is in haar gebruik van natuurlijk en menselijk kapitaal, en die leidt tot grotere sociale inclusiviteit.

IABR–2016– verwelkomt ontwerp dat uitzicht geeft op de stad waarin die economie kan floreren. Maar om wat voor stedelijkheid gaat het dan? Hebben wij daar voldoende idee van? Waar liggen de nieuwe kansen? Economen bejubelen de ‘agglomeratie-effecten’ van de stad. Nabijheid, diversiteit en dichtheid doen overal opgeld als sleutels tot economisch succes. Maar we hebben eigenlijk een compleet nieuwe visie nodig op wat de stad is.

IABR–2016– is het platform voor creatieve coalities van ontwerpers en andere stakeholders met nieuwe ideeën over wat de stad van de 21e eeuw zou kunnen zijn. Het zal ontwerp tonen dat perspectief biedt voor de stad die we willen: een schone stad, een solidaire stad, een productieve stad – een stad waarin het publiek domein opnieuw centraal staat.

Deze zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam opent in april 2016 in Rotterdam. Hoofdcurator is Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam, met Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels), Jandirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten), Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) en George Brugmans (IABR).

Het Curator Statement, de Call for Projects, de Criteria + Guidelines en het Application Form voor IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– zijn te downloaden via de website van IABR.

Deadline voor het insturen van projecten is 4 juni 2015, 9.00 uur

iabrJaar van de RuimteNederland ProductielandNext Economystedelijke economieOok interessant:

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura

Maak bedrijventerreinen klaar voor de (circulaire) toekomst

Cees-Jan Pen

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers