Straten die uitnodigen langer thuis te blijven wonen

26 maart 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Voor ouderen is het belangrijk dat publieke ruimten niet alleen functionele knooppunten zijn, maar vooral ook plekken om te verblijven. Daartoe moeten zij bijvoorbeeld meer aanknopingspunten bieden voor sociaal contact, in de vorm van rustpunten of kunst waar men naar kan kijken en samen over kan praten.

Ook merken de onderzoekers op dat publieke en private ruimten bij vergrijzing steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Dat vraagt om het creëren van nieuwe tussenruimtes, omdat op dat soort plekken vaak interactie plaatsvindt. Een deel van de oplossing ligt in een betere koppeling van publieke en private belangen, bijvoorbeeld door gratis sanitaire voorzieningen in te richten of een koffiehoek in de supermarkt.

Recent onderzoek van het Erasmus MC bevestigt dat er steeds meer aanwijzingen zijn voor een positief verband tussen redzaamheid van ouderen en veiligheid, mooie parken, groen of kunst, toegankelijke straten en de aanwezigheid van faciliteiten in de openbare ruimte. Door de openbare ruimte middels kleine aanpassingen aantrekkelijker te maken voor ouderen, blijven zij gemakkelijker in beweging en in contact met anderen.

In Eindhoven heeft de KWIEK beweegroute de wijk Woenselse Heide omgevormd tot gymzaal. Gebruikmakend van de openbare ruimte rond het plaatselijke verzorgingstehuis, zetten de initiatiefnemers een parcours uit. Op stoeptegels bij bankjes, stoepranden en hekjes staat aangegeven welke oefening er kan worden gedaan.

Lees ook de blog uit 2013 van Emilie Vlieger op RUIMTEVOLK, waarin zij stelt dat er veel te winnen is voor ruimtemakers in het inrichten van de openbare ruimte om sport en beweging te stimuleren.

Foto boven: “op een bankje” (Mad Kramers / CC BY 2.0)
Ook interessant:

De ontluikende kracht van middelgroot

Anne Seghers

Werken aan de productieve stad

Kris Oosting

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten