Stadslandbouw in kantoorpanden is een utopie

17 maart 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Technisch gezien is het mogelijk grootschalig voedsel te produceren in leegstaande kantoorpanden. Dat laten ook snelgroeiende bedrijven als PlantLab zien, die technologie ontwikkelen om planten binnen te laten groeien. Gebouwen moeten middels bouwtechnische aanpassingen echter wel geschikt worden gemaakt voor stadslandbouw en die aanpassingen zijn vaak duur.

De Wageningen Universiteit berekende dat voedselproductie in de stad ongeveer 50 tot 100 euro per vierkante meter kost, terwijl dat buiten respectievelijk 1 of 0,10 euro per vierkante meter is. Grootschalige voedselproductie in de stad is op zichzelf dus niet rendabel. Bovendien is de milieuwinst van stadslandbouw niet eenduidig, door het hoge energieverbruik en het gebruik van turf als teeltmedium, dat juist voor een hogere CO2-voetafdruk zorgt dan teelt in de volle grond.

Wel biedt stadslandbouw mogelijk kansen voor nieuwe voedselconcepten. Wanneer in een leegstaand pand aanvullende functies worden gerealiseerd, zou een haalbare business case kunnen worden ontwikkeld. Hierbij denkt de Wageningen Universiteit aan directe verkoop, horeca, educatie, beleving of zorg. De onderzoekers constateren echter ook dat er nog geen bewezen concepten ter referentie zijn.

Vorig jaar vroeg Frank Stroeken zich op RUIMTEVOLK al hardop af of verticale stadslandbouw een duurzame oplossing zou blijken. Hij vermoedt dat er vooral sprake is van een fascinatie voor de technische mogelijkheden, waarvan de voordelen worden overschat als het gaat om goedkoper, gezonder en milieuvriendelijker voedsel.

Het rapport is geschreven in opdracht van de provincie Utrecht, die in versneld tempo kantoren wil herbestemmen en transformeren. Utrecht is hiermee de eerste provincie in Nederland die actief kantorenleegstand aanpakt en zoekt momenteel naar manieren om invulling te geven aan haar plannen.

Foto: “ThePlantGrowLights2” (Bron: crfsprojectCC BY-SA 2.0)

Agenda StadJaar van de RuimtestadslandbouwOok interessant:

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop