Friese dorpen pakken de krimp aan

26 februari 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Financiële prikkels, het opknappen van woningen en toeristische activiteiten moeten de krimpproblematiek te lijf gaan. De documentaire volgt de aanpak in de dorpen Ee, Metslawier, Paesens en Holwerd.

In deze krimpdorpen kunnen bewoners een budget aanvragen om hun woningen op te knappen. Ook worden toeristische activiteiten gestimuleerd, als onderdeel hiervan wordt het Vlasmuseum bijvoorbeeld vernieuwd.

De aanpak van de dorpen wordt gefinancierd door de provincie en de gemeenten zelf. De uitvoering ligt bij zogenaamde dorpsontwikkelmaatschappijen (DOM’s). De voorzitters van de DOM’s staan centraal in deze film van Thom Verheul. Met hen loopt hij de dorpen, successen, knelpunten en nog onvervulde wensen langs.

Bekijk de documentaire (in het Fries) op de site van  Omroep Fryslân of lees de Nederlandstalige inleiding.

Foto: Burgwerd (Wiki Commons / CC BY-SA 2.0)

documentaireFrieslandOok interessant:

Een ruimte van verschil

Hans Teerds

Radicale maar realistische ideeën voor een nieuw platteland

Anne Seghers

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers