Experimenteren met koophuis in krimpgebied

19 februari 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten wachten niet af, maar zoeken met experimenten de kansen op. Kees de Graaf schreef voor Roeg & RoemKoophuis in krimpgebied: Actie gevraagd‘ over 10 experimenten rond de aanpak van particuliere woningen. In de publicatie ‘Gronings Gereedschap’ worden de eerste resultaten en ervaringen gebundeld.

Projectleider Enno Zuidema ziet een grote urgentie in dit project. ‘De impact is groot: over 25 jaar staan er – als er geen beleid wordt ontwikkeld – 13.500 koopwoningen leeg. De waarde van het vastgoed daalt nu al in sommige gemeenten fors; in Delfzijl worden woningen voor 35.000 euro te koop aangeboden. Dat vergt een integrale aanpak, waarbij breder wordt gekeken dan alleen naar de particulier en zijn sociaal-economische situatie. Ook de gebiedsopgave, de financiële strategie en het omliggend vastgoed moet je meenemen.’

Foto: Foudgum van Michael2005 (Flickr/CC BY-SA 2.0)

GroningenKoophuisKrimpOok interessant:

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans