Tussen kantelaars en klassieke wetenschappers

07 februari 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De wetenschappelijke discussie tussen empirisch onderzoekers Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak en ‘scientivist’ Jan Rotmans over burgerinitiatieven duurt voort en is inmiddels verschoven naar een discussie over onderzoeksmethoden. Rotmans weersprak de kritische kanttekeningen van Tonkens en Duyvendak. Zij reageerden vervolgens dat hij als wetenschapper de toekomst voorspelt en alternatieven autoritair aan de kant schuift. Zij pleiten daarom voor nauwgezet empirisch onderzoek, vrij van ideologische invullingen.

Volgens Rotmans is empirisch onderzoek alleen onvoldoende om achterliggende patronen en transities te herkennen en daaruit toekomstprojecties te maken. Volgens hem is het voor klassieke wetenschappers wennen dat hij niet alleen de maatschappelijke transitie onderzoekt, maar die ook als maatschappelijk veranderaar – in een ander jargon – probeert te beïnvloeden.

Wat is de rol van de wetenschap in transitie?

Links:
https://ruimtevolk.nl/gezien/voorbij-de-euforische-kijk-op-burgerinitiatieven/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/01/20/kom-uit-de-ivoren-toren-welkom-in-de-nieuwe-wereld/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/01/31/wetenschapper-rotmans-moet-zich-niet-wagen-aan-voorspellingen/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/02/04/empirisch-onderzoek-is-onvoldoende-om-transities-te-begrijpen/

burgerinitiatievenkantelaarstransitieOok interessant:

Springplank voor een betere stad

Anne Seghers

De verborgen verhalen van Rotterdam

Teun van den Ende

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders