Voorbij de euforische kijk op burgerinitiatieven

19 januari 2015  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans verwijt Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak geen oog hebben voor de revolutionaire kanteling van de samenleving. Ze zouden zelfs dedain tonen voor de burgerinitiatieven die alom ontstaan.

Tonkens en Duyvendak bieden hem van repliek. Daarbij zetten ze kritische kanttekeningen bij het betoog van de spreekbuis van de kantelaars. Wetenschappers eigen beginnen ze uiteraard met de constatering dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor de beweringen van Rotmans. Maar ze werpen ook een scherpe blik op de rol van zzp’ers in de revolutionaire kanteling. Is die wel zo positief te noemen? En welke rol spelen ambtenaren eigenlijk? Is er niet vooral sprake van ‘overheidsinitiatieven die in samenspraak met burgers opgezet en uitgevoerd worden?’

Een prikkelend pleidooi dat aanzet tot kritisch denken.

burgerinitiatievenkantelaarstransitieOok interessant:

De ontluikende kracht van middelgroot

Anne Seghers

Werken aan de productieve stad

Kris Oosting

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor