Hoogtepunten van 2014

31 december 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

2014 was voor RUIMTEVOLK een veelbewogen en productief jaar. Een jaar waarin maar liefst 70 blogs zijn gepubliceerd, waarin we veel verschillende bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s hebben georganiseerd, diverse publicaties hebben geschreven en waarin we op verschillende plaatsen ter plekke hebben gewerkt aan lokale en regionale opgaven. Het was ook het jaar waarin we hebben geëxperimenteerd en veel nieuwe verbindingen hebben gelegd, in ons eigen netwerk, met partijen en netwerken, tussen onze verschillende activiteiten. Een jaar tot slot waarin weer vele honderden nieuwe professionals en partijen uit heel Nederland (maar ook steeds meer uit België en andere landen) zich hebben aangemeld in ons netwerk als abonnee en waarin artikelen in ons webmagazine bijna een kwart miljoen keer zijn gelezen!

2014 in vogelvlucht met een overzicht van de 10 meest besproken RUIMTEVOLK blogs en andere hoogtepunten.

Veronderstelde tweedeling Amsterdam is ingeburgerde beeldvorming
Wouter Veldhuis

De gesuggereerde sociaal-economische tweedeling en het uitvergroten van problemen draagt bovendien eerder bij aan segregatie dan dat het de tweedeling tegengaat. Lees hier.

Gemeenten benutten kracht bewonersinitiatieven onvoldoende
Bas Snoeker
Hoewel gemeenten in beginsel vaak zeer positief staan tegenover bottom-up initiatieven, werpen ze onbedoeld vele obstakels op. Lees hier.

De grote ondertussenheid van de stedelijke ontwikkeling
Jeroen Niemans
Het nieuwe denken en doen biedt nog steeds geen echt alternatief voor traditionele gebiedsontwikkeling. Hoog tijd voor een kritische zelfreflectie, voordat oude tijden herleven. Lees hier

Lokale initiatiefnemers en politiek: ga sámen de stad maken!
Frans Soeterbroek
Doorbreek het chagrijn over de lokale politiek en bouw samen aan nieuwe verhoudingen, netwerken en arena’s in de stad. Lees hier

De stille evolutie van gebiedsontwikkeling
Jurgen Hoogendoorn

De revolutie in gebiedsontwikkeling komt er niet, maar veranderd is de praktijk zeker en dat zal hij blijven doen. Gebiedsontwikkeling is permanent ‘bèta’ geworden. Lees hier

Klassenstrijd of interactiestad
Errik Buursink
Als we niet tegemoet komen aan de vraag naar levendige interactiemilieus, is verdringing van economisch zwakkere groepen onvermijdelijk. De stadsvorm doet er dus toe. Lees hier

Stenen stapelen is zo gek nog niet
Klaas Mulder
Woningcorporaties moeten de ogen openen voor de uitdagingen en kansen die in de kerntaak liggen, in plaats van vast blijven houden aan een brede taakopvatting. Lees hier

Voor de Nederlandse RO dreigt het lot van de ‘Mickey Mouse-competitie’
Hank van Tilborg
De export van de Nederlandse expertise en ontwerpkracht stemt trots, maar we moeten niet vergeten dat we die ook in ons eigen land nog goed kunnen gebruiken. Lees hier

Van gentrification naar Gentrif*ckdich
Floris Beemster
De mechanismen achter de Berlijnse wederopstanding moeten eerder gezien worden als waarschuwing dan als nastrevenswaardig. Lees hier

Welke macht aan welke stad?
Judith Lekkerkerker en Sjors de Vries
In de stad ligt de oplossing voor vele vraagstukken. Maar is de Nederlandse stad wel in staat om te voldoen aan de verwachtingen en om de kracht van de samenleving te benutten? Lees hier

Van Onderop! Bottom-up-initiatieven in krimpgebieden
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben wij in 2013 en 2014 inhoud gegeven aan een eigen kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen. De bevindingen hebben we gebundeld in de eenmalige publicatie ‘Van Onderop!’, welke de afgelopen maanden is verspreid onder bijna 10.000 geïnteresseerde professionals en andere geïnteresseerden.

Manifest ‘Invloed van digitale productie op stedelijke en regionale ontwikkeling’
We staan aan het begin van de derde industriële revolutie. En die gaat grote impact hebben op de ruimte om ons heen. Vooralsnog wordt hier in de ruimtelijke discours nog weinig over gesproken. Om daar verandering in te brengen hebben we in samenwerking met DUS Architects en een groep innovatieve denkers en doeners uit diverse disciplines een manifest opgesteld over de invloed van digitale productie – een icoon van de derde industriële revolutie – op stedelijke en regionale ontwikkeling.

Werken aan de duurzame stad
De circulaire stad wint aan populariteit. Het denken in stedelijke kringlopen biedt niet alleen kansen voor verduurzaming en verbetering van het leefklimaat in de steden, maar ook voor nieuwe financieringsvormen voor stedelijke ontwikkeling. Dat bleek tijdens het door Nederlandwordtanders en ons georganiseerde symposium ‘Werken aan de duurzame stad’ ter gelegenheid van de IABR in de Kunsthal in Rotterdam. De opkomst was hoog, het optimisme groot.

In de ban van de Ring
Het onderwerp ruimtelijke sociale segregatie roept veel discussie maar ook emotie op. Dat maakte de vele en goed gelezen blogs op RUIMTEVOLK duidelijk.  De blog van Wouter Veldhuis over de vermeende tweedeling in Amsterdam leidde tot zoveel reacties dat we daarover samen met Stad Forum en Pakhuis de Zwijger in maart een dialoog hebben georganiseerd.

Trendbijeenkomst Deeleconomie en wijkontwikkeling
De wijkontwikkeling van weleer is niet meer. De investeringsmogelijkheden van de traditionele partijen zijn drastisch verkleind. Gezocht wordt naar nieuwe manieren, naar natuurlijke wijkontwikkeling en wijkkapitaal. Wat kan daarbij de deeleconomie voor wijkontwikkeling betekenen? Wij organiseerden daarover de Trendbijeenkomst Deeleconomie en Wijkontwikkeling in kader van de SharingWeek 2014.

Facebook Urbanism
Initiatieven die de stad – vaak tijdelijk – veranderen, geholpen door sociale media of soms met puur als doel een hit op sociale media. Dat is Facebook Urbanism. Wij organiseerden daarover deze zomer een bijzondere bijenkomst op een unieke locatie in Arnhem.

Volop kansen voor de binnenstad
Binnenstedelijke ontwikkeling anno nu staat of valt met lokale dynamiek en ondernemende, bevlogen en creatieve mensen die met elkaar lokaal de kar willen trekken. Ook speelt de informatiesamenleving een bepalende rol in het succes ervan. Wij organiseerden op 12 juni een expertmeeting met de titel Kansen voor de binnenstad, waarin de deelnemers aan de hand van talrijke trends en ontwikkelingen werden meegenomen in een nieuwe werkelijkheid.

Dorpenlabs
Wij organiseerden afgelopen jaar twee bijzondere dorpenlabs in de Achterhoek en Limburg. In de Dorpenlabs staat uitwisseling van kennis en ervaring van actieve bewoners, ondernemers en andere professionals rondom kennisvragen van lokale initiatiefnemers centraal.

Diner pensant Gebiedsontwikkeling van de toekomst
Naar aanleiding van enkele veel gelezen blogs over over de ‘ondertussentijd‘, ‘oogkleppen‘ en ‘evolutie‘ in gebiedsontwikkeling organiseerden we op donderdag 23 oktober in Utrecht Diner Pensant met gebiedsontwikkelaars, stadsmakers en andere professionals.

 

 


RUIMTEVOLK Team RUIMTEVOLK

Over de auteur

Team RUIMTEVOLKOok interessant:

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop