Is de monumentenzorg aan het einde van haar Latijn?

15 november 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Is er een grens aan het expanderende ‘heelal’ van de monumentenzorg? En als door een alsmaar dynamischer erfgoedbegrip de grens tussen oud en nieuw verdwijnt, lost de monumentenzorg dan op in het parallelle universum van de ruimtelijke ordening? Joks Janssen (Hoogleraar WUR / BrabantKennis) vraagt het zich af in een interessante filosofische beschouwing op platform VOER.

Joks JansenMonumentOok interessant:

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker