WRR en SCP waarschuwen voor tweedeling in Nederlandse samenleving

30 oktober 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deelt Nederland zichzelf sociaal en cultureel in tweeën. Er is een groeiende groep van hoogopgeleiden die ‘open’ denken over Europa en migratie, en die het liefst met elkaar omgaan. De laagopgeleiden delen met elkaar het wantrouwen over politiek, een gebrekkig zelfvertrouwen en het gevoel dat hun sociaal-economische positie bedreigd wordt door de Europese eenwording en de globalisering.

Gescheiden Werelden WRRMet hun gezamenlijke publicatie ‘Gescheiden werelden‘ hebben de WRR en SCO een aantal sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland in kaart gebracht. Het eerste deel bestaat uit een internationale vergelijking, het tweede behandelt politieke tegenstellingen en wereldbeelden in Nederland en het derde verkent in welke mate hoger- en lageropgeleiden in ons land in gescheiden werelden leven.

Jaar van de RuimteSociale segregatieOok interessant:

Een fundament voor het verhaal van morgen

Jeroen Niemans

Het platteland verandert sneller dan de stad

Anne Seghers

Nieuw perspectief voor Parkstad

Anne Seghers en Kris Oosting