Stadsambassades Nederland

29 oktober 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Pakhuis de Zwijger en het platform Nieuw Amsterdam hebben het initiatief genomen voor een netwerk van (inter)nationale steden waarin stedelijke vraagstukken en innovaties centraal staan. Een netwerk dat wordt gedragen door actieve en bij de stad betrokken burgers en participerende professionals en waarin het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen tussen stadmakers centraal staat.

Jaar van de RuimtePakhuis de ZwijgerStadsambassadeOok interessant:

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans