Stadsambassades Nederland

29 oktober 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Pakhuis de Zwijger en het platform Nieuw Amsterdam hebben het initiatief genomen voor een netwerk van (inter)nationale steden waarin stedelijke vraagstukken en innovaties centraal staan. Een netwerk dat wordt gedragen door actieve en bij de stad betrokken burgers en participerende professionals en waarin het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen tussen stadmakers centraal staat.

Jaar van de RuimtePakhuis de ZwijgerStadsambassadeOok interessant:

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

Publieke welvaart

Simon Franke en Wouter Veldhuis