Persoonlijke belangen bij het burgerinitiatief

04 oktober 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Burgerinitiatieven proberen een antwoord te formuleren op een ervaren gebrek of ongemak. Burgers zélf zetten er gezamenlijk de schouders onder, in samenwerking met de lokale overheid. Maar op de achtergrond spelen soms persoonlijke belangen.

Volgens Menno Jacobs en Ted van de Wijdeven dient voor een vitale doe-democratie een cruciale vaardigheid de komende jaren verder ontwikkeld te worden: het zorgvuldig en open omgaan met verschillende persoonlijke belangen in en rondom burgerinitiatieven, door alle partijen.

Lees verder

BurgerinitiatiefOok interessant:

Publieke welvaart

Simon Franke en Wouter Veldhuis

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers

De ambitieuze wijk van morgen

Chris ten Dam, Gerjan Streng, Maarten Hajer, Peter Pelzer en Thijs van Spaandonk