Pleidooi voor ecologisch navelstaren

09 juli 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Klimatologische problemen hebben de neiging nogal overweldigend te zijn. Wie kent niet de tabellen en de kaarten die waarschuwen voor de effecten van planeetopwarming ? Of de kaarten met blauwe vlekken die aangeven welke stukken van Europa rond 2050 onder water zullen staan? Je hebt er als individu schijnbaar geen invloed op. Het enige wat je kan doen is erover lezen en het ondergaan.

Op gemeentelijk niveau worden er her en der al wel initiatieven ontplooid om de stadsecologie te micro-managen. Een voorbeeld is de opvang van water op daken van kantoorgebouwen door gebruik te maken van stadstuinen. Dat water kan, bij sommige systemen, op droge dagen weer losgelaten worden. Los van beleidsmatige en oplossingsgerichte aanpak is het echter ook van belang dat gemeenten aandacht besteden aan projecten die inspelen op publieke bewustwording voor het klimaat.

MicroclimatesHet Laboratorium voor Microklimaten beoogt precies dat. Laboranten Annechien Meier en Gert-jan Gerlach beschouwen het als hun taak om verschillende microklimaten in de stad en het platteland te classificeren. Ze verzamelen informatie en brengen dat op zo’n manier naar buiten dat het voor een groot publiek toegankelijk is. De projecten van het Laboratorium zijn sterk gericht op publieksparticipatie en gaan ook altijd over de sociale biotoop. Een van de belangrijkste inzichten die de mens kan hebben is namelijk dat het klimaat niet alleen iets is dat ons overkomt, maar dat er in de natuur ook allerlei stromen en krachten aanwezig zijn die we kunnen gebruiken en kunnen inzetten om de wereld leefbaar te houden.

LaboratoriumOok interessant:

'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

Redactie NL Magazine

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen