De scheefwonersmaatregel komt ons duur te staan

22 juni 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Deloitte schat dat de komende twintig jaar bijna 200.000 vrije sector huurwoningen nodig zijn om uit hun sociale huurwoning verdreven scheefwoners onder dak te bieden. Deloitte komt tot zijn conclusie door een extrapolatie vanuit statistische data, de huidige inrichting van het woningmarktstelsel, ongewijzigd beleid en de aanname dat mensen die meer dan 30% van hun besteedbaar inkomen aan huur uitgeven op zoek gaan naar een andere woning. Volgens Pieter Buisman komt deze analyse voort uit een redenering binnen een gefragmenteerde woningmarktstelsel. Daarmee is de kans groot dat de oplossing niet alleen ineffectief is en voorbij gaat aan oplossingen buiten het systeem, maar ook leidt tot desinvesteringen van gemeenschapsgeld.

DeloitteOok interessant:

Het publiek domein als grote gelijkmaker

Anne Seghers en Sjors de Vries

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

Redactie NL Magazine