Barcelona: de marktstad heeft de toekomst

26 mei 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Barcelona heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een netwerk van 45 levendige lokale permanente markten. Door inwoners van de stad worden ze nu, na bibliotheken, aangemerkt als de belangrijkste publieke voorziening in de stad. Ze zijn een belangrijke economische factor. De markten verschaffen werk en inkomen aan vele kleine ondernemers en spelen een belangrijke rol in de lokale (wijk)economie. Er worden veel lokale producten verkocht, ook betaalbaar voor mensen met lagere inkomens. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol als culturele en sociale hotspot. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op de markt wat weer bijdraagt aan lokale sociale netwerken.

Met de investeringen in de publieke markten gokte Barcelona een goede keus te maken voor de toekomst. En nu kan gezegd worden dat de bloeiende markten hebben geholpen Barcelona te revitaliseren. Markten lijken zo een interessante rol te kunnen spelen in de veerkracht van de stad.

BarcelonaOok interessant:

'NL Magazine gaat voor de sprong voorwaarts'

Redactie NL Magazine

Een ruimte van verschil

Hans Teerds

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting