Gentrificatie is het resultaat van de stad zien als verdienmodel

06 mei 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Dit artikel beschrijft de worsteling van Berlijn en Barcelona met het proces van gentrificatie, het proces dat welgestelde mensen zich in een buurt vestigen die voorheen bewoond werd door mensen met lagere inkomens. De processen lopen in elke stad anders, maar het lijkt erop dat gentrificatie met name het gevolg is van stadsbesturen en ontwikkelaars die de ontwikkeling van de stad vooral benaderen als verdienmodel. Toch lijken we te kunnen leren van de praktijk van Berlijn.

Lees verder

GentrificationOok interessant:

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans

Een ruimte van verschil

Hans Teerds

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura