Lerend netwerk voor 'civic apps'

24 maart 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Hackatons – competitieve bijeenkomsten waar groepen whizzkids aan de slag gaan met data om applicaties te ontwikkelen voor het algemeen nut – leveren een hoop apps op. Veel ervan worden echter niet verder doorontwikkeld en blijven ongebruikt. Een van de redenen is dat belanghebbenden bij de apps niet bij hackatons betrokken zijn en dus mogelijke investeerders in verdere ontwikkeling ontbreken. Maar een andere reden is ook dat programmeurs niet altijd goed inzicht hebben in stedelijke uitdagingen.

In Zuid-Amerika hebben ze hier een antwoord op gevonden met het Desarrollando America Latina (DAL) netwerk. Het is een netwerk van programmeurs die experimenteren met nieuwe samenwerkingsmodellen om technologische oplossingen te vinden voor sociale opgaven. Ze creeëren een lerende omgeving waarbij programmeurs zoveel als mogelijk leren over maatschappelijke problemen (zoals luchtvervuiling, verkeersopstoppingen, besteding van overheidsgelden, schoolprestaties, etc.) voordat ze aan de slag gaan met ideeën voor apps die deze problemen adresseren. Met ideevormingsbijeenkomsten kunnen programmeurs brainstormen met belanghebbenden en winnende teams van een hackaton krijgen begeleiding van mentoren om hun app echt te realiseren.

Deze opzet heeft ertoe bijgedragen dat er bij de afgelopen hackaton van DAL, waar ruim 800 mensen aan deelnamen, multidisciplinaire teams van programmeurs, ambtenaren, maatschappelijke organisaties gevormd waren en dat er waardevollere apps werden ontwikkeld. De website van DAL is nu een mooie etalage van interessante apps, waar iedereen over de hele wereld van kan leren. Je moet alleen wel een beetje Spaans spreken.

Nederland en Europa zouden volgens ons een dergelijk lerend netwerk ook wel kunnen gebruiken. Of bestaat dat al?
Ook interessant:

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

Maak bedrijventerreinen klaar voor de (circulaire) toekomst

Cees-Jan Pen

Werken aan de productieve stad

Kris Oosting