Participatiesamenleving: passiviteit overheid geen optie

21 februari 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Het is onwaarschijnlijk dat de participatiesamenleving vanzelf verschijnt waar de overheid verdwijnt. Toch lijkt het alsof de overheid daar wel vanuit gaat. Dat schrijven Diederick Klein Kranenburg en Jan de Ridder. Kranenburg onderzocht de geschiedenis van een arbeiderswijk – ook vóór het bestaan van de verzorgingsstaat – en plaatst vraagtekens bij de nostalgische ideeën die in vele beleidsstukken naar voren komen, als zouden burenhulp en solidariteit tot de jaren 50 heel gewoon zijn geweest. Toen en ook in moderne tijden geldt: ik geef opdat u geeft. Gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid is niet vanzelfsprekend. Deze misvatting bedreigt een succesvolle overgang naar meer eigen verantwoordelijkheid.
Ook interessant:

De stad heeft altijd vernieuwing nodig

Anita Blom

Ruimte voor de toekomst van werk

Freek Liebrand

Nieuw perspectief voor Parkstad

Anne Seghers en Kris Oosting