Laat lokale initiatiefnemers meeschrijven aan collegeprogramma's

21 februari 2014  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Om ingesleten patronen in politiek, bestuur en bureaucratie te doorbreken zouden lokale initiatiefnemers direct na de verkiezingen moeten kunnen meeschrijven aan de collegeprogramma’s. Dat betogen Frans Soeterbroek en Birgit Oelkers.

De nieuwe collegeprogramma’s zouden als uitgangspunt moeten hebben dat de waarde die maatschappelijke initiatieven vertegenwoordigen (zelfsturing, maatschappelijk ondernemerschap, duurzaamheid, menselijke maat, lokale kracht) doordringen in de haarvaten van bestuur, beleid en organisatie. Dit in tegenstelling tot het veilige participatiehoekje waar initiatieven nu vaak in belanden, een hoekje dat niet meer is dan een parallel wereldje naast bestaande instituties en bestuurlijke netwerken.

De waarden van maatschappelijke initiatieven organisatiebeleid. Dit zou een stevige ondersteuningsstructuur kunnen opleveren als voedingsbodem voor maatschappelijke initiatieven en helpen initiatieven minder afhankelijk van goedkeuring van de overheid te maken.
Ook interessant:

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop

Stel de energieopgave centraal in omgevingsbeleid

Jeroen Niemans

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker