De bouw in de slachtofferrol

31 oktober 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De cijfers en analyses over de woningmarkt vallen de laatste tijd over elkaar heen. Opvallend daarbij is het afschrikwekkende toekomstbeeld dat de bouwsector schetst. Het woningtekort zou al op korte termijn zo hoog oplopen dat huishoudens ‘op straat’ zullen belanden. Stimuleren van nieuwbouw is volgens de bouwsector broodnodig.

Menno Rubbens vertrouwde de beweringen niet en deed wat feitenonderzoek. Lees zijn blog ‘De bouw in de slachtofferrol‘ op Archined.
Ook interessant:

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders