De Sharing City, hoe maak je die?

28 oktober 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Een sharing city is een stad die aanmoedigt om te delen, op het gebied van vervoer, voedsel, huisvesting, et cetera. Denk aan autodelen, gezamenlijke moestuinen en het verhuren van je woning als werkplek of bed & breakfast. De deeleconomie is gebaat bij lokale bestuurders en lokaal beleid dat burgers in staat stelt goederen te delen, te coproduceren en hun eigen werkgelegenheid te creëren. De Amerikaanse organisatie Shareable heeft samen met het Sustainable Economies Law Center een publicatie opgesteld vol met praktische tips voor de lokale overheid om de deeleconomie te faciliteren.
Ook interessant:

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker