Verkoop sociale huurwoningen maakt niet leefbaarder

21 oktober 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Het verbeteren van leefbaarheid kan beter met andere instrumenten dan verkoop van sociale huurwoningen nagestreefd worden. Dat betoogt Reinout Kleinhans, onderzoeker aan de TU Delft. Uit zijn review van eerder onderzoek blijkt dat verkoop niet tot eenduidige positieve effecten op de leefbaarheid leidt. Ten eerste omdat de hoeveelheid verkochte woningen vaak te klein is om conclusies te kunnen trekken over de bijdrage ervan aan de leefbaarheid. Ten tweede omdat we misleid worden door onze eigen waarneming. Leidt verkoop tot een betere leefbaarheid of een betere leefbaarheid tot meer verkoop? En tot slot: veel gedreven professionals willen eigenlijk niet zien dat er nauwelijks bewijzen zijn voor positieve effecten van verkoop op leefbaarheid. De waarde van eigenwoningbezit is sterk ideologisch geladen (denk aan de termen keuzevrijheid, zeggenschap en vermogen) en daarom is het moeilijk om tegen stimulering van het eigenwoningbezit te zijn.
Ook interessant:

Springplank voor een betere stad

Anne Seghers

Nieuw perspectief voor Parkstad

Anne Seghers en Kris Oosting

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen