Maakt nieuwbouw de situatie op de Achterhoekse woningmarkt alleen maar slechter?

15 september 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet een forse groei van de leegstand bij woningen in de Achterhoek. In Winterswijk zijn de afgelopen vijf jaar 360 woningen gebouwd, terwijl er in dezelfde periode ongeveer evenveel woningen extra leeg zijn komen te staan. Maakt nieuwbouw de situatie op de Achterhoekse woningmarkt alleen maar slechter? ‘Nee’ zegt wethouder Peter Drenth van Doetinchem.
Ook interessant:

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting