Houden we wel voldoende rekening met afnemende (auto)mobiliteit?

04 september 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Met name in Noord-Amerika is in de metropoolregio’s een duidelijke trend ingezet dat mensen zich minder verplaatsen met de auto. In de Verenigde Staten waarschuwen wetenschappers voor onderschatting van het effect door politici en beleidsmakers (zie o.a. dit recente artikel op Streetsblog)

AutomobiliteitOok in Nederland is de groei van het aantal verplaatsingen met de auto de laatste jaren gedempt en zal het na 2020 waarschijnlijk afnemen. In de PBL studie ‘vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit‘ concludeert het instituut: “De vergrijzing heeft zo een dempend effect op de ontwikkeling van de mobiliteit. Dit effect wordt vanaf 2020 langzaamaan groter dan het stuwende effect van de bevolkingsgroei. De demografische ontwikkeling heeft dan per saldo een negatief effect op de groei van de (auto)mobiliteit.” Na de zoveelste verbreding van een snelweg doemt ook hier de vraag op: anticiperen overheden wel voldoende op deze ontwikkeling?

 

 
Ook interessant:

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen

Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad

Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

Een grootse traditie van maatwerk

Kris Oosting