Met name jonge en oude huiseigenaren in problemen in krimpregio’s

28 augustus 2013  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Al vele jaren is bekend dat de woningvoorraad in krimpregio’s, in het bijzonder in het particuliere bezit, zich ongunstig ontwikkelt. De kans op financiële problemen van huiseigenaren in krimpregio’s is groter en de situatie op de woningmarkt is ernstiger, complexer en meer structureel. Door de zwakke sociaal-economische structuur en groeiend overaanbod van woningen, daalt zowel de loan to income als loan to value ratio in krimpgebieden. Dit maakt eigenwoningbezit kwetsbaar. Het eerste zorgt voor een toename van betalingsproblemen met de hypotheek en het tweede voor het moeilijk verkoopbaar worden van woningen. Uit de reeks van verkenningen die Platform31 heeft laten uitvoeren naar financiële risico’s in krimpregio’s komt naar voren dat met name jonge en oude huiseigenaren extra kwetsbaar zijn.
Ook interessant:

Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

Ana Luisa Moura

Het publiek domein als grote gelijkmaker

Anne Seghers en Sjors de Vries

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans