2012 wordt een bijzonder jaar...

01 januari 2012  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

2012 belooft een bijzonder jaar te worden. De vooruitzichten voor de economie zijn weliswaar slecht en de crisis zal zeker ook zijn weerslag hebben op de ruimtelijke sector. Maar we weten: een periode van hardship brengt ook kansen met zich mee. Innovatie komt in periodes van crisis in een stroomversnelling. De combinatie met de steeds verder ontluikende nieuwe, frisse dynamiek in ons vakgebied vormt wat ons betreft een goede basis voor een perspectiefrijk jaar.

Lustrum RUIMTEVOLK!
2012 is ook een bijzonder jaar omdat RUIMTEVOLK dan 5 jaar bestaat! Waar we in 2007 ooit begonnen met een kleine club enthousiastelingen met een missie om het ruimtelijk debat weer leven in te blazen en het vakgebied van inspiratie, inhoud en nieuw elan te voorzien, kunnen we begin 2012 stellen dat het resultaat onze verwachtingen ver heeft overtroffen. RUIMTEVOLK is uitgegroeid tot een van de meest actieve en omvangrijke netwerken in de ruimtelijke ordening. En als onafhankelijke platform wordt RUIMTEVOLK gewaardeerd, zo leren we onder andere uit het onlangs uitgevoerde lezersonderzoek.

We vinden het zo aan het begin van ons jubileumjaar ook een mooi moment om onze ambities uit te spreken. Namelijk dat we ook de komende 5 jaar het ruimtelijk debat van inhoud en elan willen voorzien door het platform verder te laten gedijen en tot volle bloei te laten komen. Dat blijven we doen op de manier waarop we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Door een podium en publiek te bieden aan goede verhalen, kritische beschouwingen, interessante vergezichten, reflecties en mijmeringen. Online, maar ook offline.

In 2012 gaan we speciale jubileumactiviteiten organiseren, waarin de herbezinning en heroriëntatie op ons ruimtelijk perspectief en handelen centraal staan. Met deze activiteiten willen we de focus even van de dagelijkse praktijk in het hier en nu af halen. Door samen met u grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vanuit diverse invalshoeken te onderzoeken en de betekenis die de ruimtelijke ordening hierbij kan spelen te verkennen. Ook hier is het podium en publiek voor de inspirerende analyses en visies en interessante ruimtelijke perspectieven. Misschien dus ook voor u?!

En als klap op de vuurpijl komen we aan het eind van het jaar met een jubileumpublicatie, met daarin een selectie van inspirerende blogs die de afgelopen 5 jaar zijn gepubliceerd op RUIMTEVOLK. Een extra reden dus om in ons jubileumjaar uw verhaal in te sturen.

Kortom, 2012 wordt wat ons betreft een bijzonder jaar.

U hoort nog van ons! En wij van u?


RUIMTEVOLK Team RUIMTEVOLK

Over de auteur

Team RUIMTEVOLKOok interessant:

De ambitieuze wijk van morgen

Chris ten Dam, Gerjan Streng, Maarten Hajer, Peter Pelzer en Thijs van Spaandonk

Maak bedrijventerreinen klaar voor de (circulaire) toekomst

Cees-Jan Pen

Verdichting vraagt om verrijkende participatie

Karin de Nijs, Marie Morel, Sandra Bos en Stan Majoor