Geen nieuwe idealen nodig?

13 oktober 2010  /  Jeroen Niemans

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

De kranten staan vol over de malaise in de bouw en Amsterdam heeft een totale bouwstop afgekondigd. In aanloop naar de Dag van de Ruimte nodigde het Nirov, jonge planologen en stedenbouwers uit om te komen praten over wat hen drijft. Wat is echt belangrijk? Waar gaan we voor? En wat gaan we anders doen? Crisistijd nodigt op het eerste oog niet uit tot gemijmer over nieuwe idealen. Of dwingt de crisis ons juist om nog eens goed na te denken over wat echt belangrijk is. Als de bodem in zicht komt, komen vaak ook onze idealen weer in beeld. De idealen van de nieuwe generatie zijn eigenlijk heel pragmatisch: niet het wiel opnieuw uitvinden maar efficiënter werken en idealen waarmaken.

Juf wilde ze vroeger worden, of archeoloog. Niemand wil planoloog worden als hij klein is. Toch kwamen ze in de ruimtelijke ordening terecht, voornamelijk omdat ze aardrijkskunde zo’n leuk vak vonden. En nu willen ze de wereld een klein beetje mooier maken. Maar dat blijkt in de praktijk verdomd lastig.

De idealen van de aanwezigen blijken niet echt af te wijken van de idealen die we al jarenlang nastreven. Als we een ideaal zien als een punt aan de horizon, dan blijkt de nieuwe generatie helemaal geen behoefte te hebben aan nieuwe punten aan de horizon. Eerder worden ze gedreven door een verlangen die punt aan de horizon op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Wat dat steekt de aanwezigen nog wel het meeste: iedere keer weer stuiten ze op ‘het systeem’. ‘Waarom duurt het zo lang voordat we aan de slag gaan?’ verzuchtte een van de aanwezigen.

Regelmatig duiken er nieuwe termen op die staan voor een nieuw ideaal. Duurzaamheid is zo’n ideaal dat niet nieuw is, maar nog steeds wacht op de echte doorbraak. Het ideaal wordt een hype, een modewoord dat je in alle plannen tegenkomt, maar in de praktijk van alledag dringt het niet echt door. De jonge idealisten aan tafel zien er niet zo veel in.Ze willen liever dat er in hun dagelijkse praktijk efficiënter gewerkt wordt, dan dat ze achter een nieuwe term als co-creatie aanrennen. Zodat ze ook daadwerkelijk iets kunnen bereiken.

Wellicht biedt de huidige reeks aan crises (economie, klimaat, voedsel) een momentum om daadwerkelijk tot verandering te komen. Door bezuinigingen zullen we bijvoorbeeld naar een kleiner ambtenarenapparaat toe moeten. Tijd voor een efficiency slag! Zodat we snel en slagvaardig daadwerkelijk eens onze idealen in de praktijk kunnen laten doorklinken. Ideeën hiervoor hebben de jongeren genoeg. Daar hebben ze geen nieuwe idealen voor nodig, wel frisse ideeën hoe ze in de praktijk van alledag kunnen realiseren.

De Dag van de Ruimte moet inspiratie bieden om weer vol positieve energie vooruit te kijken. Een plek om je eigen idealen te toetsen, en gezamenlijk het negatieve denken dat de crisis over ons heen heeft gelegd af te schudden. Omdat je zoiets natuurlijk niet alleen voor elkaar krijgt en je in een dag de wereld niet kunt verbeteren , maar we wel iets op gang willen brengen , willen we alle idealen verzamelen. Daarom gaat het Nirov in de aanloop naar 18 november de boer op, op zoek naar nieuwe idealen en drijfveren van de toekomst.

Meer info: www.dagvanderuimte.nl

crisisDag van de ruimtePlatform31

Jeroen Niemans

Over de auteur

Jeroen Niemans is adviseur bij Hiemstra en De Vries.Ook interessant:

Het platteland verandert sneller dan de stad

Anne Seghers

Nieuw perspectief voor Parkstad

Anne Seghers en Kris Oosting

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker