Bijeenkomst: De creatieveling als lijdend voorwerp

30 juli 2010  /  Freek Liebrand

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Sinds het Woord van Richard Florida zetten steden alles op alles om zich te profileren als creatieve stad. Hoofdgedachte is dat de creatieveling de kip met de gouden eieren is, die moet worden binnengehaald. De ontwikkeling van creatieve broedplaatsen, waarin deze groep zich zou moeten nestelen, staat dan ook als speerpunt bovenaan de agenda van Emmen tot Geleen. En bovendien zet ook elke gemeente zich in voor dat aantrekkelijke culturele klimaat, dat hen moet onderscheiden van de buren. Hoge ambities, maar ook overal even realistisch?

Inmiddels zijn we 8 jaar verder en mogen we ons afvragen wat deze creatieve wedloop ons heeft gebracht. Heeft het de beloofde ‘waarde’ weten te creëren? En wie profiteert hier van en wie komt er juist bekaaid vanaf? Sommigen roemen de kansen die het heeft geboden voor netwerkvorming binnen de moderne creatieve economie en de emancipatie van de creatieve ZZP’er met een stijging van de arbeidsproductiviteit als gevolg. Anderen wijzen op de keerzijde van de medaille: het wegjagen van de lage inkomens en starters uit hun binnenstedelijke transformatiewijken als gevolg van het gentrificatieproces.

En dan is er ook nog een groep creatievelingen, die het zat is om doodgeknuffeld te worden en op te treden als ‘onbetaalde knokploeg’ van ontwikkelaars in hun streven om de vastgoedprijzen op te krikken. Neem ‘Het Rotterdamse Pleidooi voor een Oncreatieve Stad’ (zie ook het interview met Gideon Boie op RUIMTEVOLK) en het Hamburgse manifest NOT IN OUR NAME als voorbeeld. Zonder alles over een kam te scheren – de ene creatieveling is de andere niet en dat geldt evenzeer voor de ontwikkelende partijen – ontkomen we niet aan de vraag: Is er geen duurzamere ontwikkeling mogelijk, die de waarde die wordt gecreëerd evenrediger kan verdelen over wijkbewoners, creatieveling en ontwikkelaars. Tijd voor Verlichting.


DE CREATIEVELING ALS LIJDEND VOORWERP

Vrijdag 17 september van 15.00 -18.30 uur / Veemvloer, Van Diemenstraat 410, Amsterdam / Entree: 10 euro

Met:

– Roy van Dalm (auteur van o.a. Slimme Steden en werk onder andere samen met Florida en Landry)

-Mark van de Velde (woningcorporatie PWS Rotterdam)

– Paul van Soomeren (DSP-groep)

– Bart Stuart (kunstenaar, BuroSpelen)

– Bas van Heur (Universiteit Maastricht)

– Kamiel Verschuren (kunstenaar, St. B.A.D., St. NAC)

– Bart de Groot (Buro Beehive)

Aanmelden:

HELAAS DE BIJEENKOMST IS UITVERKOCHT.

De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door DSP groep en Inicio.

BUNDEL cultuur en de stad

Freek Liebrand

Over de auteur

Freek Liebrand is stadsgeograaf en zelfstandig adviseur.Ook interessant:

Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

Maarten Allers

De stad heeft altijd vernieuwing nodig

Anita Blom

Grenzen verleggen in Oosterwold

Judith Lekkerkerker