Spanningen in ecowijk

08 november 2008  /  Coen de Rijk

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

EVA-Lanxmeer in Culemborg geldt als hèt voorbeeld van duurzaam bouwen en wonen in Nederland. Hoe ziet het leven in Nederlands meest ecologische wijk eruit? Coen de Rijk ging kijken en vond geen geitenwollensokken, maar wel innovatieve woonvormen, nieuwe gemeenschappelijkheid en een eigen watertoren. Ook trof hij een dreigende tweedeling aan.

 

artikel afbeeldingEVA-Lanxmeer in Culemborg (foto: Coen de Rijk)

 

artikel afbeeldingEVA-Lanxmeer in Culemborg (foto: Coen de Rijk)

 

In sommige opzichten is EVA-Lanxmeer net een ‘gewone’ duurzame nieuwbouwwijk. De erfafscheiding langs de straatkant van gevlochten wilgentakken, het helofytenfilter in de vijver om het afvalwater te zuiveren en de zonnecellen op de daken: het is al haast standaard in de ecowijken.

Maar EVA-Lanxmeer heeft meer, zoals een eigen watertoren. De wijk werd namelijk in een waterwingebied gebouwd. EVA-Lanxmeer heeft kaswoningen: woningen waar een kas omheen gebouwd is. Energiezuinig, maar ook heel romantisch om ’s nachts onder een blote sterrenhemel te kunnen slapen. De wijk heeft een boomgaard. Ieder jaar worden de appelen gezamenlijk geplukt, om voor de hele wijk appeltaarten te bakken. De geiten? Die lopen door de gemeenschappelijke tuin, waarin alleen met natuurlijke beplanting een ‘eigen’ stukje tuin wordt gecreëerd. Voor zover dat nodig is volgens de bewoners.

 

artikel afbeeldingEVA-Lanxmeer in Culemborg (foto: Coen de Rijk)

 

artikel afbeeldingEVA-Lanxmeer in Culemborg (foto: Coen de Rijk)

 

Coen de Rijk: “Toch lijkt zich in de wijk een tweedeling te ontwikkelen.” Even verderop worden de auto’s gewoon voor de deur geparkeerd, zo vertelde een bewoner van een kaswoning. “Die mensen willen wel zonnepanelen enzo, maar echt ecologisch is dat niet meer”. Er lijkt dus een spanning te zitten in EVA-Lanxmeer, die ook in andere duurzame wijken is te zien. Spanning tussen de oude en de nieuwe bewoners. Tussen de pioniers en de volgers. Maar misschien vooral tussen mensen die bewust in EVA-Lanxmeer willen wonen en mensen die ‘gewoon’ een nieuwbouwwoning zochten en vonden in EVA-Lanxmeer.

 

Het beeld van EVA-Lanxmeer als gewone nieuwbouwwijk is misschien minder ver weg dan op het eerste gezicht lijkt.

 

+++

We zijn benieuwd naar uw ervaring met ecowijken. Hoe eco woont u zelf? En hoe problematisch is het eigenlijk dat er een tweedeling ontstaat tussen de pioniers en de woningzoekenden, zoals in EVA-Lanxmeer? 

+++


Coen de Rijk Projectmanager Stedelijke Vernieuwing

Over de auteur

Coen de Rijk is werkzaam als assistent-projectmanager stedelijke vernieuwing bij het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (gemeente Amsterdam).Ook interessant:

Een ruimte van verschil

Hans Teerds

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders