360 graden: het Bargerveen

12 september 2008  /  Martijn-Willem Oosting

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Wie voor de eerste keer voet zet in het Bargerveen moet haast wel denken dat hij of zij de eerste is in de geschiedenis. De stilte is angstaanjagend. De enkele verroeste overblijfselen uit de tijd van de turfwinning horen bij het landschap, maar verklappen tevens dat er ooit sprake moet zijn geweest van grootschalige industriële bedrijvigheid.

 

Hoewel sindsdien de rust al lang weer is teruggekeerd, treffen natuurbeschermers tegenwoordig veel maatregelen om de huidige habitat in stand te houden. Het Bargerveen is namelijk rijk aan zeldzame soorten. Zo broedt jaarlijks meer dan de helft van de Nederlandse populatie grauwe klauwieren in het Bargerveen. Daarnaast zijn de geoorde fuut, porseleinhoen, nachtzwaluw, blauwborst, paapje en roodborsttapuit vaste bewoners.

 

Het zo noest ogende hoogveen is behoorlijk afhankelijk van de grondwaterstanden en kwetsbaar bij zowel een te lage als een te hoge stand. Bedreigingen zijn verdroging en verdrinking. Zonder het aanleggen van bekkens en kades voor de waterregulering zouden de flora en fauna onder zware druk komen te staan.

 

Door samenwerking tussen regionale overheden, Staatbosbeheer en waterschap Velt en Vecht zijn de nodige aanpassingen gedaan om het waterpeil te kunnen reguleren. De toekomst voor dit unieke landschap lijkt daardoor weer even verzekerd.

 

 

 

 

Uw 360 graden op RUIMTEVOLK? 
Neem dan contact op via
[email protected] (s.v.p. geen video meesturen!)

 

 

foto: Betty Kooistra

360 graden

Martijn-Willem Oosting Adviseur planontwikkeling

Over de auteur

Martijn-Willem Oosting werkt als adviseur planontwikkeling bij het Havenbedrijf Rotterdam en is voormalig redacteur van Ruimtevolk.Ook interessant:

Radicale maar realistische ideeën voor een nieuw platteland

Anne Seghers

Het publiek domein als grote gelijkmaker

Anne Seghers en Sjors de Vries

NOVI: Een hoopvol perspectief?

Peter Paul Witsen