RUIMTEVOLK in het nieuws

13 december 2007  /  RUIMTEVOLK

Dit artikel komt uit het RUIMTEVOLK archief (2007-2017)

Het Nirov wilde meer weten van RUIMTEVOLK en legde initiatiefnemers Esther Juurlink en Sjors de Vries een aantal kritische vragen voor. Het onderstaande interview is gepubliceerd op de website van het Nirov.

NIEUW RO-WEBMAGAZINE WIL INHOUDELIJK DEBAT STIMULEREN

“Ruimtelijke ordening lijkt vooral een kwestie van risicomanagement, de inhoud nemen we op de koop toe”, meent Sjors de Vries. Tijd voor een nieuw initiatief vonden Sjors de Vries en Esther Juurlink. Zij zijn de initiatiefnemers van stichting RUIMTEVOLK en de hoofdredacteuren van het webmagazine RUIMTEVOLK.nl. Nirov.nl interviewde deze twee jonge gedreven RO-ers.

Waarom hebben jullie RUIMTEVOLK opgericht?
Juurlink: “Wij merkten om ons heen dat vakgenoten zich zorgen maken om het feit dat de ruimtelijke ordening blijkbaar steeds minder in staat is om ruimtelijke kwaliteit in Nederland te waarborgen. Die machteloosheid heeft de vakwereld min of meer verlamd. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan nieuwe, inhoudelijke discussies. Aan nieuwe, prikkelende ideeën, aan visies, aan inhoud. We vonden dat we iets moesten doen, dat we de handschoen op moesten pakken.”

De Vries vult aan:“Bestaande netwerken doen natuurlijk al jaren hun best, maar blijkbaar is dit nog niet voldoende. Soms is er gewoon behoefte aan iets nieuws, iets fris. Iets wat niet gekoppeld is aan bestaande structuren. Daarin onderscheidt RUIMTEVOLK zich. Daarnaast is RUIMTEVOLK niet het exclusieve domein van planologen en stedenbouwkundigen, maar toegankelijk voor iedereen. Andere disciplines kunnen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de discussie over ruimtelijke kwaliteit. Binnen RUIMTEVOLK zijn mensen met een uiteenlopende achtergrond actief.”

“Dankzij de onafhankelijke positie heeft Ruimtevolk de vrijheid om het op onze manier aan te pakken en om samenwerking te zoeken met verschillende partijen”, licht de Vries verder toe. “Tegelijkertijd is onafhankelijkheid belangrijk vanwege onze ambitie om het beste uit bestaande netwerken te verknopen, op elkaar in te laten werken en eventueel te laten botsen.”

“Overigens, RUIMTEVOLK is weliswaar een initiatief van jonge RO-ers, maar zeker niet per definitie bestemd voor jonge RO-ers”, benadrukt Juurlink. “Integendeel, wij willen een spreekbuis of netwerk zijn van alle ruimtelijke ordenaars. Je zou kunnen zeggen dat RUIMTEVOLK de energie en het idealisme van de jonge generatie inzet als brandstof in de discussie.”

RUIMTEVOLK.nl maakt zich dus zorgen over de manier waarop de ruimtelijke ordening in Nederland vandaag de dag wordt bedreven en de wijze waarop de discussie over ruimtelijke kwaliteit wordt gevoerd en gefaciliteerd. Kunnen jullie met praktijkvoorbeelden beschrijven wat er mis gaat? En hoe het anders en beter zou kunnen?
“De Ruimtelijke Ordening is sinds de jaren ’80 stukje bij beetje de inhoudelijke visie kwijtgeraakt. Draagvlak en consensus zijn vandaag de dag de sleutelbegrippen. Het gevolg is dat we in dat polderspel de grip op ruimtelijke kwaliteit zijn verloren. Zo hebben we onszelf prachtige landschappen en unieke identiteiten ontnomen. Stads- en dorpsuitbreidingen zijn niet van elkaar te onderscheiden en monofunctionaliteit is wat de klok slaat”, antwoordt de Vries.

Aan de andere kant laten we volgens de Vries prachtige kansen liggen omdat we er maar niet uit komen met elkaar. “Neem het simpele feit dat we in zo’n klein land met hoge dichtheden niet in staat zijn een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk aan te leggen, maar er wel decennia lang over kunnen praten. De juridische aspecten van de ruimtelijke ordening boezemen bestuurders en beleidsmakers zo veel angst in, dat de aandacht vooral uitgaat naar het voorkomen van bezwaren en dus naar het proces.”

“Ruimtelijke ordening lijkt vooral een kwestie van risicomanagement, de inhoud nemen we op de koop toe. Aan de andere kant geven we in deze tijd van inhoudelijke schaarste losse flodders ruim baan”, vervolgt de Vries. “Neem recentelijk het landwinningsidee van Atsma. Onze redacteur Marius Heijn schrijft daarover terecht op RUIMTEVOLK.nl dat hij verbijsterd is over deze ‘spielerei van vakbroeders’. We vragen ons niet eens waarom we zo’n tulpeiland eigenlijk willen. En waarom wezen we een windmolenpark in zee dan eigenlijk af?”

“Nederlanders vinden dat het land is verrommeld en daar is de ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor. Het gevoel dat de planologie de inhoud is kwijtgeraakt leeft dan ook breed onder vakgenoten. Ook jullie eigen vakblad S&RO trok in november 2006 een vergelijkbare conclusie. Zelfs de markt smeekt nu om visie van de overheden.”

De afgelopen twee jaar is er een hausse aan nieuwe initiatieven van jonge RO-ers (o.a. Rio Nuevo!, Kei Yurp’s, BNSP Netwerk Jong Professional) en een aantal nieuwe websites (Ruimteforum, ruimtelijkeontwikkeling.nu, nederlandbovenwater.nl). Wat misten jullie in de bestaande netwerken, websites en magazines?
“Wat wij vooral misten is een aantrekkelijk, inspirerend en eenvoudig te raadplegen en discipline overstijgend ’tijdschrift’ over de ruimtelijke ordening. Een tijdschrift dat je leest op vrijdagavond en waar je nieuwe energie en ideeën van krijgt. Waar je interessante voorbeelden kunt vinden en inspiratie op doet voor je dagelijkse werk. Waar je door geprikkeld wordt, waarin je dingen leest waar je het misschien helemaal niet mee eens bent en dat je je daardoor dan aangesproken voelt om ook in de pen te klimmen”, legt Juurlink uit.

Waarom een magazine op internet?
De keuze voor een webmagazine is volgens Juurlink gebaseerd op de vele dynamische mogelijkheden die internet biedt, op de voordelen van internet boven drukwerk. “Zoals: de mogelijkheid om andere actuele en relevante bronnen te ontsluiten en gelijktijdig aan te bieden; om informatie dynamisch te bundelen in dossiers door middel van ’tags’. Natuurlijk kun je met een internetmagazine ook gebruik maken van bewegende beelden en geluid en kun je snel inspelen op de actualiteit. Bovenal is het magazine toegankelijk voor iedereen!”

RUIMTEVOLK wil het inhoudelijk debat over de ruimtelijke kwaliteit stimuleren met toegankelijke, aantrekkelijk gepresenteerde informatie. Hoe doen jullie dat?
Juurlink: “Onze aanpak begint met goede, toegankelijke en aantrekkelijk gepresenteerde, informatie. Dat is de basis. Deze ‘informatie’ komt in de vorm van artikelen, fotoreportages, films of geluiden, interviews, mijmeringen en columns. Neem het interview met Duivesteijn, het eerste interview van RUIMTEVOLK. Hierin doet Duivesteijn een paar prikkelende, inspirerende uitspraken die het debat weer aanknopingspunten geven voor een vervolg. Deze man heeft visie op dit onderwerp en durft het aan in Almere. Dat vinden wij interessant: hij heeft een inhoudelijke visie heeft en doet daar ook iets mee. Het inspireert ons ook. We moeten het toch hebben van dit soort mensen in de ruimtelijke ordening.”

De Vries sluit af: “Wij proberen de verschillende verhalen op diverse manieren aan elkaar te verbinden op RUIMTEVOLK.nl. Achter de schermen van deze gevarieerde homepage bouwen we dossiers op rondom bepaalde vraagstukken. Met behulp van de ’tags’ (kernbegrippen) kunnen bezoekers struinen op de website binnen en tussen bepaalde thema’s. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk een reactie op de artikelen te geven of, liever nog, zelf met een bijdrage te komen. Ook gaan we een aantal malen per jaar bijeenkomsten organiseren. Daarover hoort iedereen binnenkort nog veel meer.”

Door M.P. van Ravesteyn

Bron: Nirov

ruimtevolkWebsiteOok interessant:

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Hans Peter Benschop

Schipperen tussen grote opgaven en lokale oplossingen

Jeroen Niemans

Nieuw Zicht op Leiden

Daphne Koenders